Wapno nawozowe LABCALC odmiana 04
CaCO3 min. 93%-97%, CaO od 50,1% do 54,3%, Reaktywność – do 100%

FRAKCJA/GRANULACJA: 2-6 mm, 5-10 mm

OPAKOWANIE: b-b 500 kg

ZASTOSOWANIE: Nawóz wapniowy granulowany niezawierający magnezu LABCALC jest przeznaczony do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie konwencjonalnym oraz ekologicznym, leśnictwie, sadownictwie, na użytkach zielonych oraz na stawy rybne. Służy do odkwaszania gleby, poprawy struktury, żyzności oraz aktywności biologicznej. Wapno nawozowe LABCALC usprawnia proces mineralizacji oraz tworzenie się próchnicy. Wysoka reaktywność chemiczna – 100% gwarantuje doskonałą rozpuszczalność.

Karta
wyrobu

ico_pdf

Certyfikat

ico_pdf

Karta
charakterystyki

ico_pdf

Nawóz Wapniowy TARWAP Drobny 04
CaCO3 min. 93%, CaO min. 54%, Reaktywność – 99,8%

FRAKCJA/GRANULACJA: poniżej 0,1 mm

OPAKOWANIE: luz, b-b 500 i 1000 kg

ZASTOSOWANIE: Nawóz przeznaczony jest do wapnowania gleb kwaśnych. Może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych, ogrodnictwie sadownictwie, na użytkach zielonych, w leśnictwie itp. Reaktywnosć chemiczna do 99,8%.

Karta wyrobu

ico_pdf

Karta charakterystyki

ico_pdf

Nawóz Wapniowy TARWAP Gruby 04
CaCO3 min. 93%, CaO min. 54%, Reaktywność – 73,1%

FRAKCJA/GRANULACJA: 0,1-0,6 mm

OPAKOWANIE: luz, b-b 500 i 1000 kg

ZASTOSOWANIE: Nawóz przeznaczony jest do wapnowania gleb kwaśnych. Może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych, ogrodnictwie sadownictwie, na użytkach zielonych, w leśnictwie itp. Reaktywnosć chemiczna do 73,1%.

Karta wyrobu

ico_pdf

Karta charakterystyki

ico_pdf