fbpx

Pył kamienny – wapienny, przeciwwybuchowy wodoodporny stearynowany
Zgodnie z Pn-G-11020:1994

ZASTOSOWANIE: Do opylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych, w celu hamowania wybuchów pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Pył kamienny – wapienny, przeciwwybuchowy zwykły
Zgodnie z Pn-G-11020:1994

ZASTOSOWANIE: Do opylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych, w celu hamowania wybuchów pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.