fbpx

Sorbent węglanowy drobnoziarnisty A
CaCO3 – min 94%

FRAKCJA/GRANULACJA: pozostałość na sicie 0,09mm-max.10%

OPAKOWANIE: luz, b-b 1000

ZASTOSOWANIE: Sorbenty stosowane są w energetyce jako element aktywnego odsiarczania spalin w metodzie „Mokrego odsiarczania spalin”.

Karta wyrobu

ico_pdf

Karta charakterystyki

ico_pdf

Sorbent węglanowy gruboziarnisty B
CaCO3 – min 94%

FRAKCJA/GRANULACJA: pozostałość na sicie 0,1mm- max 20 %

OPAKOWANIE: luz, b-b 1000

ZASTOSOWANIE: Sorbenty stosowane są w energetyce jako element aktywnego odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych.

Karta wyrobu

ico_pdf