Mączki

Mączka wapienna

Mączka wapienna produkowana przez przedsiębiorstwo LABTAR to pylisty produkt wytwarzany w procesie mielenia wyselekcjonowanego kamienia wapiennego. Wyrób ze względu na dobre właściwości fizyczne, chemiczne oraz uziarnienie znajduje zastosowanie w przemyśle drogowym, budowlanym oraz hutniczym.

Omawiamy indywidualne potrzeby Klienta i analizujemy sposób wykorzystania naszych produktów. Na tej podstawie wypracowujemy wspólnie z Klientem optymalne parametry produktu, dotyczące uziarnienia, impregnacji, jak i pozostałych kluczowych wymagań.

  • Drobno zmielony dodatek/wypełniacz o wysokich, stabilnych parametrach.
  • Dostępny w różnych uziarnieniach, dopasowanych do wymogów klienta.
  • Wysoka zawartość Ca.

Wapień dla budownictwa

Mączki wapienne bardzo często stosowane są w wielu aplikacjach betonowych. Stosowanie wypełniacza wapniowego ma wiele zalet, należą do nich m.in. wypełnienie wolnych przestrzeni między kruszywami, dokładne odwzorowanie kształtu szalunku, mniejsza ilość porów na powierzchni. Ze względu na różnorodność w uziarnieniu mączki znajdują zastosowanie jako elementy składowe tynków, wylewek, odlewach betonowych, mieszankach betonowych samozagęszczalnych, zaprawach murarskich oraz tynkarskich, klejach, wylewkach samopoziomujących, gładziach szpachlowych, spoiwach fugowych oraz papach.

Wapień dla drogownictwa

Mączka wapienna zgodnie z normie PN-EN 13043 znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy podbudowy, wiążącą a także ścierną. Wykorzystywana jest głównie jako kruszywo wypełniające, utwardzające we wszystkich warstwach konstrukcji nawierzchni na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wypełniacze wapienne wypełniają wolne przestrzenie między kruszywami, zwiększą intensywność procesu adsorpcji asfaltu (w przypadku innych kruszyw jest mniejsza) oraz usztywniają mieszankę.

Wapień dla hut szkła

Mączka wapienna charakteryzuje się wysoką zawartością węglanu wapnia oraz niską zawartością żelaza oraz innych metali. W procesie produkcji pełni rolę stabilizatora który zapobiega rozpuszczaniu szkła w wodzie. Zwiększa połysk, poprawia jakość, wytrzymałość, neutralizuje wpływ czynników atmosferycznych. Nasi Klienci stosują ją do wytwarzania szkła kolorowego, gospodarskiego, opakowaniowego, płaskiego a także włókna szklanego oraz wełny szklanej.

This post is also available in: angielski

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka 12
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 754-001-63-27
e-mail: labtar@labtar.pl

Zadzwoń do nas

Nawozy i wypełniacze

Kredy pastewne

Skontaktuj się z nami

This post is also available in: angielski