Pyły przeciwwybuchowe

Pyły przeciwwybuchowe

Pyły stosowane są w górnictwie węgla kamiennego, w podziemnych wyrobiskach niemetanowych i metanowych do tamowania wybuchów pyłu węglowego, poprzez opylanie wyrobisk oraz budowanie zapór pyłowych a także do produkcji mineralnych spoiw górniczych. Wytworzone są w procesie zmielenia naturalnego kamienia wapiennego o wysokiej zawartości CaCO3.

Odporność na wchłanianie wilgoci jest jednym z ważniejszych parametrów dla  tego segmentu wyrobu, ma znaczący wpływ na własności przeciwwybuchowe. Z tego względu dzielimy Pyły przeciwwybuchowe na dwie kategorie:

  • Pył kamienny wapienny przeciwwybuchowy zwykły

    jego odporność na pochłanianie wilgoci wynosi  7 dni od daty rozpakowania. Jest to minimalny okres, w którym  pył zachowuje swoje parametry i nie wchłania wilgoci.

  • Pył kamienny wapienny przeciwwybuchowy wodoodporny stearynowany

    jest to pył impregnowany, który ma zwiększoną odporność na wilgoć do min. 21 dni od daty rozpakowania.

Produkujemy pyły od 50 lat, cały czas udoskonalając proces produkcji, aby spełniać wymagania rynkowe dotyczące jakości. Potwierdzeniem tego jest wieloletnia współpraca z największymi spółkami przemysłu górniczego w Polsce. Posiadamy ważne Certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa wydane przez Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Certyfikująca w Katowicach.

Pył Spełnia wymagania norm:

PN-G-11020:2019-10.

This post is also available in: angielski

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka 12
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 754-001-63-27
e-mail: labtar@labtar.pl

Zadzwoń do nas

Nawozy i wypełniacze

Kredy pastewne

Skontaktuj się z nami

This post is also available in: angielski