Sorbenty

Sorbenty węglanowe

Sorbenty stosowane są w energetyce jako element aktywnego odsiarczania spalin. Charakteryzują się wysoką reaktywnością, a także minimalizują emisję związków siarki, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia.
Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu produktu od wielu lat dostarczamy sorbenty dla branży energetycznej i ciepłowniczej. Zastosowanie sorbentów przedsiębiorstwa LABTAR gwarantuje obniżenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji oraz zwiększenie wydajności procesu odsiarczania.

Ze względu na zastosowanie technologiczne wyróżniamy dwie grupy:
Sorbent węglanowy drobnoziarnisty „A” – jest to sorbent o odpowiednio dobranej granulacji tak, aby w jak najlepszym stopniu mógł spełnić wymagania
stawiane w  metodzie „Mokrego odsiarczania  spalin”.

Sorbent węglanowy gruboziarnisty „B” – krzywa granulacji sorbentu „B” jest odpowiednio dobrana do zastosowania w odsiarczaniu w „Kotłach fluidalnych” (suchej metodzie odsiarczania).

This post is also available in: angielski

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka 12
46-050 Tarnów Opolski
NIP: 754-001-63-27
e-mail: labtar@labtar.pl

Zadzwoń do nas

Nawozy i wypełniacze

Kredy pastewne

Skontaktuj się z nami

This post is also available in: angielski